Meie ettevõtted

Palgardi Kraana OÜ

Rahuldamaks klientide juba Põhjamaades kogetud kvaliteedi ja töö kiiruse standardeid, tekkis 90. aastate alguses vajadus ümarpuidu uute laadimistehnoloogiate järele ka Eestis. Tunnetades peamiste koostööpartnerite nõudlust kvaliteetse laadimisteenuse järele Balti riikides, riskis Pålgård & Söner Kran AB ja transportis laevaga Rootsist Eestisse esimese mobiilse materjalikäsitluse masina, et laadida Kundas tolleaegse metsavaruja, MoDo Skog AB laev ümarpuiduga. Laadimise kõrge kvaliteet, töö kiirus ja operatsioonide mõõdukas risk tekitasid vendades usku uue areneva turu vastu. 

1995. aastal loodigi Eestis tütarfirma Palgardi Kraana & Transpordi AS, mis 1997. aastal registreeriti ümber Palgardi Kraana OÜ-ks

Täna on Palgardi Kraana OÜ peamisteks tegevusaladeks kaupade laadimis/lossimistööd hüdrauliliste kraanadega Eesti sadamates ja kaubaterminalides. Praegusel hetkel töötab firma Eesti keskmise suurusega kaubasadamates nagu ja mitmes väikesadamas, samuti erinevates terminalides. 

Käsitletavatest kaupadest laetakse- ja lossitakse ümarpuitu, erinevaid puistekaupasid ning pakitud kaupasid.

Palgardi Kraana võtmenäitajad:
annab tööd ca. 10. inimesele;
töötab mitmetes sadamates ning puiduterminalides;
omab ja kasutab põhitegevuses 5 hüdraulilist materjalikäsitluse masinat;